Wybierz projektanta
Wybierz województwo
Z CYKLU PORADNIK INWESTORA; Część pierwsza - wybór miejsca a plany i marzenia.

Z CYKLU PORADNIK INWESTORA

Część pierwsza - wybór miejsca a plany i marzenia.

Poradnik inwestora jest to seria artykułów mająca na celu pomóc przeprowadzić przyszłego inwestora przez cały proces projektowania i zrealizować  swoje marzenia.

Ale do rzeczy.

Krok pierwszy wybór miejsca a plany, marzenia.

W Naszej głowie rodzą się marzenia o realizacji swojego pierwszego domu. Jak ma wyglądać, gdzie ma się znajdować, jaki ogród, jaki płot, pies, kot..... . Niektórzy od dzieciństwa marzą, inni planują lub żyją chwilą ale wszyscy spotykają się z tym samym dylematem, gdzie? I tu następuje pierwsze zderzenie z rzeczywistością.  A mianowicie nie wszędzie da się zrealizować Nasz wymarzony plan. W Polsce zamierzenie inwestycyjne można realizować na działkach zgodnie z ich przeznaczeniem.

A skąd mam o tym wiedzieć?

W Polsce obowiązuje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która  określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy – przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. (treść tej ustawy znajdziecie Państwo w zakładce Artykuły/Regulacje prawne).

Każda działka ma swoje przeznaczenie określone albo w planie przestrzennym dla gminy, wsi, dzielnicy, osiedla lub nawet konkretnej ulicy albo jeśli gmina takowego nie posiada to należy wystąpić o decyzję o ustalenie warunków zabudowy. I teraz ważne aby pobrać wypis z planu lub wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy nie musimy być właścicielami działki.

Do złożenia decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy - dla obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury technicznej potrzebne nam jest między innymi:

-  oryginał oraz 1 egzemplarz kserokopii mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesionym przebiegiem inwestycji i granicami obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
- oryginał oraz 1 egzemplarz kserokopii mapy ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem inwestycji i granicami obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
- warunki techniczne zasilania od odpowiednich jednostek.

Jeśli jesteśmy szczęściarzami i mamy plan to termin oczekiwania skraca nam się w zależności od urzędu od jednego do kliku dni. Jeśli nie, to występujemy o decyzję i czekamy od 2 miesięcy do roku w skrajnych przypadkach.

No dobra, mam plan lub decyzję i co dalej?

Teraz weryfikujemy Nasze marzenia z możliwościami zabudowy Naszej działki. Porównujemy czy wymarzony dom mieści się w normach i zapisach urzędowych. Np. Ilość kondygnacji, rodzaj i poszycie dachu, ogrodzenie, elewacja itp. itd.

Więc stajemy przed kolejną ważną decyzją.

Czy na Naszej działce można postawić Nasz wymarzony dom?.

 Możemy jeszcze spróbować jednego - zmiana planu lub decyzji. Jest to możliwe ale czasochłonne. Więc decydujemy:

 Czy szukamy dalej czy idziemy na ustępstwa z Naszymi marzeniami.

Ale to już Wasza indywidualna decyzja, może na całe życie, więc nie nam decydować i podpowiadać. Bilans zysków strat zróbcie sami i zadecydujcie.

Jeśli wykonaliście już pierwszy krok to gratulacje bo oznacza to, że jesteście właścicielami wspaniałej działki i wspaniałych planów.

Teraz tylko kolejny krok: - wybór odpowiedniego projektanta

ale to już w drugiej części Naszego poradnika

 

Redakcja

zielonebudynki.com