Wybierz projektanta
Wybierz województwo
Przebudowa i rozbudowa układu technologicznego uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gm. Lubień Kujawski
2016-09-24

W pierwszych dniach września nastąpił odbiór prac w ramach zadania rozbudowano istniejącego układ technologiczny o nowy - II stopień filtracji przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury ujęcia i stacji uzdatniania wody. Układ technologiczny uzdatniania wody po przebudowie został przystosowany do zwiększonej dobowej produkcji wody do Qdsr = 2300 m3/d i Qdmax = 3000 m3/d. Zadanie współfinansowane jest w 70 % przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 %  przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Modernizacje wykonała firma:

                                                Instalcopact sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego.

Projekt realizowała firma:      

                                                P.P.H.U. "Guard" Biuro Inżynieryjno Architektoniczne Mariusz                                             

                                                 Małasiewicz  ul. Glogera 15, 42-217 Częstochowa;

                       Projektant:        mgr inż. Łukasz Mirczak

                                                mgr inż. Marcin Jadczak

Nadzór pełniło Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe MARS Maria Holińska

             Inspektor nadzoru:     mgr inż. Łukasz Mirczak