Wybierz projektanta
Wybierz województwo

F.H.U. Euro-Projekt Mirczak Łukasz

Projektanci instalacji sanitarnych
woj. śląskie
42-200 Częstochowa
ul. Łokietka 13 /
woj. śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Olimpiska 28 /
343725055
606772248

F.H.U. Euro-Projekt prowadzi działalność w następującym zakresie:

- instalacje wentylacji mechanicznej w budownictwie usługowo-mieszkalnym oraz przemysłowym

- instalacje klimatyzacji opartej na układach tradycyjnych

- instalacje klimatyzacji oparte na układzie wymiennika absorpcyjnego

- instalacje chłodu dla obiektów biurowych i galerii handlowych oparte na wieżach chłodniczych

- instalacje centralnego ogrzewania dla budownictwa usługowo-mieszkalnego i przemysłowego oparte na konwencjonalnych lub odnawialnych źródłach ciepła

- instalacje wewnętrzne gazu średnio i  niskoprężnego

- instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz podciśnieniowego odwodnienia dachu

- kotłownie wodne lub parowe, węglowe, gazowe, olejowe lub opalane biomasą

-niekonwencjonalne źródła ciepła wraz z instalacjami

- układy solarne w budownictwie mieszkalnym i usługowym

-instalacje ochrony wód i atmosfery dla przemysłu

-instalacje specjalistyczno-technologiczne w przemyśle

- sieci zewnętrzne wraz z przyłączami - gazowe, wody pitnej, wody przemysłowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci ciepłowniczej

- instalacje odzysku ciepła w przemyśle

- instalacje przeciwpożarowe wewnętrzne  hydrantowe oraz tryskaczowe według systemu PN-EN, FM GLOBAL, VDS, NFPA.

- instalacje wentylacji mechanicznej przeciwwybuchowe, oddymiające pionowe i  poziome drogi ewakuacyjne.

od 2012 roku zwiększyliśmy zakres realizacji projektów o poniższe instalację:

- instalacja sygnalizacji pożaru (SAP),

- sterowanie instalacjami oddymiania i przewietrzania,

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),

- instalacja systemu kontroli dostępu,

- instalacja systemu włamania i napadu,

- instalacja okablowania strukturalnego oraz sieci LAN ,

- instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV),

- instalacja wideodomofonowa,

- instalacja systemu zamków pokoi hotelowych,

- instalacja telewizji użytkowej (kablówka),

- instalacja systemów audio-wizualnych,

- przyłącze teletechniczne budynku,

- instalacja systemu parkingowego,

- instalacja systemu przyzywowego.

 

Stawiając na ciągły rozwój Firmy i usług od 2013 roku rozpoczęliśmy realizację pełno-branżowych projektów instalacyjnych uzupełniając dotychczasowy o instalację elektryczne w zakresie:

 

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych,

- instalacja elektryczna uziemienia,

- instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,

- instalacja odgromowa,

- tablice rozdzielcze ,

- linia zasilająca od szafki pomiarowej do budynku,

Dodatkowo kończąc w 2014 roku na Politechnice Warszawskiej na Wydział Inżynierii Środowiska  przy współpracy z Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie studia z Systemy oddymiania budynków wentylacja pożarowa rozpoczęliśmy wykonywanie:

- Symulacji oddymiania pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych przy Program Pyrosim